เครื่องพิมพ์โรตารี่

  • Smart-320L Intermittent Letterpress High-speed Label Presses

    Smart-320L เครื่องพิมพ์ฉลากความเร็วสูงเป็นระยะ ๆ

    1. ใช้โหมดตอบสนองกระดาษ ลูกกลิ้งพิมพ์หนึ่งตัวสามารถทำงานได้โดยไม่คำนึงถึงขนาดของการพิมพ์ซ้ำ 2. ใช้ระบบควบคุมเซอร์โวเพื่อควบคุมทุกม้วนในระบบการพิมพ์ซึ่งทำให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด 3. การเพิ่มประสิทธิภาพของลูกกลิ้งหมึกสามารถป้องกันการเกิดแถบและภาพซ้อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ 4. การจ่ายหมึกจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนตามความเร็วของเครื่องเพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีขึ้น 5. ความผิดปกติของเครื่องจะแสดงบนหน้าจออัตโนมัติ ...